வணக்கம்

வணக்கம்

எழுத்துலக/இணையக் கடலில் நீந்தப்பழகும் ஒரு நீச்சல்காரன்

எனது கார்ட்டூன்களையும், கற்பனைகளையும்  http://arts.neechalkaran.com இங்கும்

நான் கற்றவைகளையும், பெற்றவைகளையும்http://tech.neechalkaran.com இங்கும்

ஜாவாஸ்கிரிப்ட் செயலிகள் http://dev.neechalkaran.com இங்கும்

கூகிள் ஆப்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் செயலிகள் http://apps.neechalkaran.com இங்கும்
காணலாம்

டிவிட்டரில்
முகபுத்தகத்தில்
விக்கிப்பீடியாவில்
குரோம் நீட்சியில்
கூகிள் கட்ஜெட்ல்

Advertisements